e-gram Název


Stručná charakteristika modulu

1. naučit pedagogy pracovat s moderními výukovými zdroji (počítač, hudební software, využití internetových zdrojů)

Seznámení a základní ovládání
- hudebního softwaru (notační software, Band-in-a-Box a další)
- zvukových editorů
- vypalovacího softwaru
- seznámení se zvukovými formáty a přehrávači


Vytvoření pomůcek pro výuku
- hudební CD
- tvorba notových pomůcek


2. aktivní zařazení těchto zdrojů
- do výuky hudební výchovy na ZŠ a víceletých gymnáziích
- do výuky na ZUŠ ve skupinové i individuální výuce

Cílová skupina

- učitelé hudební výchovy 1.a 2.stupně ZŠ a víceletých gymnázií
- učitelé ZUŠ
- pedagogové SPgŠ, konzervatoří a Pedagogických fakult

Cíle modulu – profil absolventa

1. osvojení hudební gramotnosti v hudební oblasti
2. praktické užití získaných dovedností v hudební výchově ve formě: vlastních podpůrných CD s hudebními doprovody, CD ROM, internetových zdrojů, testů apod.
3. využití vlastních podpůrných CD pro individuální - instrumentální výuku v ZUŠ a vyšších stupňů vzdělání k výuce populární hudby, improvizaci apod.

Vstupní požadavky

- absolvování školení úrovně Z
- absolvování úvodního modulu P
- základní znalosti notového záznamu

Podmínky pro úspěšné absolvování

- 75% účast prezenčně
- 100% odevzdání úkolů

Hodinová dotace

20 hodin prezentačně - výuka a procvičování
10 hodin on line - úkoly zpracované na demoverzích, freewarových nebo profesionálních programech

Technické vybavení

- minimální požadavky:

            - PC s OS pro spuštění programů, na kterých se realizuje školení

            - zvuková karta

            - vypalovací mechanika (CD nebo DVD)

- doporučené požadavky:

- elektrický klávesový nástroj s frekvenčním modulátorem (propojen přes MIDI nebo USB 
  rozhraní)

            - projekční technika pro lektora

Tematický plán pro lektory

Výuka bude probíhat v třech sedmihodinových blocích

1.1 Seznámení s obsahem studia a využívaným softwarem a náměty pro praktické využití
1.2 Procvičení instalace freewarevového softwaru pro domácí přípravu a objasnění způsobů

      komunikace
1.3 Ovládání notačního softwaru - procvičování a ukládání do formátu MIDI

1.4 Práce s dalším notačním a výukovým softwarem

2.1 Vyhodnocení zaslaných úkolů
2.2 Převod zpracovaného materiálu v MIDI do Band-in-a-Box

2.3 Práce s Band-in-a-Box

2.4 Nahrávání a ukládání do zvukového editoru

3.1 Vyhodnocení zaslaných úkolů
3.2 Seznámení a práce s vypalovacím softwarem
3.3 Seznámení a práce se zvukovými formáty a přehrávači
3.4 Vyhledávání hotových skladeb, materiálů pro HV

Praktické úkoly

K blokům
1. Tři lidové a sedm písní z oblasti populární hudby v notačním softwaru
2. Vytvoření doprovodu k těmto písním
3. Příprava pomůcek pro výuku na základě poznání práce na internetu

Tematický plán pro účastníky

Výuka bude probíhat v pěti čtyřhodinových blocích

1.1 Seznámení s obsahem studia a využívaným softwarem a náměty pro praktické využití
1.2 Procvičení instalace freewarevového softwaru pro domácí přípravu a objasnění způsobů komunikace
1.3 Ovládání notačního softwaru a zvukového editoru - procvičování a ukládání (do formátu MIDI)

2.1 Vyhodnocení zaslaných úkolů
2.2 Převod zpracovaného materiálu v MIDI do Band-in-a-Box
2.3 Práce s Band-in-a-Box a ukládání do zvukového editoru

3.1 Vyhodnocení zaslaných úkolů
3.2 Seznámení a práce s vypalovacím softwarem
3.3 Práce s dalším notačním a výukovým softwarem

4.1 Vyhodnocení zaslaných úkolů
4.2 Seznámení a práce se zvukovými formáty a přehrávači
4.3 Vyhledávání hotových skladeb, materiálů pro HV

5.1 Řešení dotazů
5.2 Vyhledávání podpůrného softwaru na internetu
5.3 Vyhodnocení a předání osvědčení

Praktické úkoly

K blokům
1. Dvě lidové a tři písně z oblasti populární hudby v notačním softwaru
2. Vytvoření doprovodu k těmto písním
3. Vytvoření dalších pěti skladeb s doprovodem
4. Příprava pomůcek pro výuku na základě poznání práce na internetu

Přehled studijních materiálů

- vlastní

            - pracovní notes (s postupy práce)

            - pracovní CD (s programy, na kterých probíhá školení)

- cizí

- Hudební literatura

- Já písnička 1
- Já písnička 2
- Já písnička 3
- Život je jen náhoda (písničky J.Ježka)
- Pod starou lucernou (české a slovenské evergreeny)
- Světové evergreeny
- Písně z učebnic HV
  a další zpěvníky

- instrumentální školy a přednesové skladby
- instrumentální a orchestrální sóla

- Další literatura

- Hudba a zvuk na počítači (R. Grace, Grada)
- Svět MIDI (D. Forró, Grada)
- Nahráváme a upravujeme hudbu na počítači (T. Zouhar, M. Jurica, O. Jirásek, Computer press)
- Skládáme a aranžujeme hudbu na počítači (O. Jirásek, Computer press)

a další

Požadavky na lektory a podmínky udělení oprávnění školit

- požadavky

            - lepší znalost alespoň jednoho profesionálního notačního software

- podmínky udělení oprávnění školit

            - splnění podmínek pro úspěšné absolvování modulu

Způsob evaluace běhu

Během průběhu modulu bude hodnocena kvalita profilu absolventa. Na základě hodnocení budou měněny požadavky a náročnost školení. (Minimální požadavky (viz. výše) musí být vždy splněny!) Hodnocení požadavků a náročnosti bude provedeno jednou za půl roku.

Garant, hlavní řešitel, členové řešitelského týmu a stručné reference

- garant:

                        Druhá soukromá základní umělecká škola, s. r. o.

                        M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice

                        DIČ:     CZ25161008

                        IČ:       25161008

                        bank. spojení: Komerční banka České Budějovice

                        číslo účtu:        5751470217/0100

e-mail: 2szuscb@razdva.cz

www: http://2szuscb.webpark.cz

telefon: 385 347 670, 385 349 266

zastoupená Jiřím Novákem, ředitelem školy

           

- hlavní řešitel a členové týmu:

            Mgr. Jiří Novák

            e-mail: icthv@seznam.cz

            www: http://icthv.wz.cz


ICQ: 271-427-462     webmaster e-mail: icthv@seznam.cz