e-gram Název


Hudební software jako součást ICT, doplní a obohatí práci v oblasti hudební výchovy. Smyslem modulu je seznámit a naučit posluchače práci s hudebním a dalším softwarem, připravit pomůcky pro výuku, vyhledávat pomůcky a pomocný software na internetu, kterých lze využít v hudební výchově.


ICQ: 271-427-462     webmaster e-mail: icthv@seznam.cz